Praha - Berlín - Varšava 1955


Dokumentární film o největším cyklistickém závodě a velké manifestaci míru Praha-Berlín-Varšava. V soutěži jednotlivců zvítězil Schur z NDR a v soutěži družstev mužstvo Československa. Závod se konal od 2. do 16. května 1955 a probíhal třemi zeměmi, Československem, NDR a Polskem. Praha - Berlín - Varšava 1955 | Dokumentární | Československo , 1955 | 28 min František Papoušek Hrají