Polská krev

Hrabě Bolo Baranský byl sice podle jména velkostatkář, ale na svůj velkostatek nevkročil už celou řadu let a nechával si jen od svého správce posílat z jeho výnosu peníze. Sám žil ve Varšavě rozmařilým životem - a že se při takovém způsobu života peníze kutálí nezadržitelně, věděl každý - jen ne hrabě Bolo. Na jeho statku to také vypadalo podle toho: jedna exekuce stíhala druhou a tak už tam zbývalo jen málo nezabavených věcí...

Polsk‡ krev

Hrabž Bolo Baransků byl sice podle jmŽna velkostatk‡Ţ, ale na svój velkostatek nevkro‹il uě celou Ţadu let a nech‡val si jen od svŽho spr‡vce pos’lat z jeho vůnosu pen’ze. S‡m ěil ve Varäavž rozmaŢilům ěivotem - a ěe se pŢi takovŽm zpósobu ěivota pen’ze kut‡l’ nezadrěitelnž, vždžl kaědů - jen ne hrabž Bolo. Na jeho statku to takŽ vypadalo podle toho: jedna exekuce st’hala druhou a tak uě tam zbůvalo jen m‡lo nezabavenůch vžc’...
leden 2018
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
únor 2018
PÚSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28