Království za kytaru

Hlavním hrdinou filmu je šestnáctiletý průmyslovák Hynek, který hraje s rockovou kapelou. I rodiče ho v muzice podporují, ale skupina se rozpadne, protože starší kluci odchází na vojnu. Zároveň musí vrátit Hynek vypůjčenou elektrickou kytaru. Spolužák Felix řekne Hynkovi, že jeho známý prodává kytaru za deset tisíc korun. Hynek se snaží na kytaru vydělat sám, protože otec odmítne s rozumnými důvody synovi kytaru koupit. Hynek místo tanečních pracuje jako bedňák pro jednu kapelu, také jako kamelot, metař, hraje po hospodách. Zkrachuje jako šmelinář se vstupenkami na hokej a málem přijde o své úspory. Pomáhá mu i jeho desetiletá sestra Adélka, která v roli sirotka hraje na kytaru a stepuje po hospodách, až ji sbalí esenbáci. Rodiče jsou zděšeni...

Kr‡lovstv’ za kytaru

Hlavn’m hrdinou filmu je äestn‡ctiletů prómyslov‡k Hynek, kterů hraje s rockovou kapelou. I rodi‹e ho v muzice podporuj’, ale skupina se rozpadne, protoěe starä’ kluci odch‡z’ na vojnu. Z‡roveË mus’ vr‡tit Hynek vypój‹enou elektrickou kytaru. Spoluě‡k Felix Ţekne Hynkovi, ěe jeho zn‡mů prod‡v‡ kytaru za deset tis’c korun. Hynek se snaě’ na kytaru vydžlat s‡m, protoěe otec odm’tne s rozumnůmi dóvody synovi kytaru koupit. Hynek m’sto tane‹n’ch pracuje jako bedˇk pro jednu kapelu, takŽ jako kamelot, metaŢ, hraje po hospod‡ch. Zkrachuje jako ämelin‡Ţ se vstupenkami na hokej a m‡lem pŢijde o svŽ śspory. Pom‡h‡ mu i jeho desetilet‡ sestra AdŽlka, kter‡ v roli sirotka hraje na kytaru a stepuje po hospod‡ch, aě ji sbal’ esenb‡ci. Rodi‹e jsou zdžäeni...
červenec 2019
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
srpen 2019
PÚSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31