Králíci ve vysoké trávě

Desetiletý Martin chodí ve škole na náboženství a v kostele pokaždé ministruje. Takové je přání jeho matky Anči, bigotní věřící. Martin se však na každém kroku setkává s pokrytectvím, a tak začne pochybovat, že Bůh existuje. Jeho starší bratr Eda beztrestně krade otci peníze, otec zase rozkrádá materiál z družstevní stavby, a dokonce i Martinův nejlepší kamarád Kovajs bez zábran „hřeší“. Farář Hornof se různými způsoby snaží udržet si vliv na své ovečky, ale v tom mu kladou překážky lidé s „pokrokovým“ socialistickým smýšlením. Když Martinovi uhynou jeho milovaní angorští králíci, kteří přece nikomu nic zlého neudělali, má chlapec v otázce víry jasno. Rozhodne se vstoupit do pionýrské organizace. Zbývá jen utajit to před matkou…

Kr‡l’ci ve vysokŽ tr‡vž

Desetiletů Martin chod’ ve äkole na n‡boěenstv’ a v kostele pokaědŽ ministruje. TakovŽ je pއn’ jeho matky An‹i, bigotn’ vžŢ’c’. Martin se väak na kaědŽm kroku setk‡v‡ s pokrytectv’m, a tak za‹ne pochybovat, ěe Bóh existuje. Jeho starä’ bratr Eda beztrestnž krade otci pen’ze, otec zase rozkr‡d‡ materi‡l z druěstevn’ stavby, a dokonce i Martinóv nejlepä’ kamar‡d Kovajs bez z‡bran ăhŢeä’Ň. Far‡Ţ Hornof se róznůmi zpósoby snaě’ udrěet si vliv na svŽ ove‹ky, ale v tom mu kladou pŢek‡ěky lidŽ s ăpokrokovůmŇ socialistickům smůälen’m. Kdyě Martinovi uhynou jeho milovan’ angorät’ kr‡l’ci, kteŢ’ pŢece nikomu nic zlŽho neudžlali, m‡ chlapec v ot‡zce v’ry jasno. Rozhodne se vstoupit do pionůrskŽ organizace. Zbův‡ jen utajit to pŢed matkouÉ
srpen 2019
PÚSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
září 2019
PÚSČPSN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30