Vraěda v ostrovn’ ulici

‰esků film reěisŽra Svatopluka Innemanna vznikl podle detektivn’ho rom‡nu spisovatele Emila Vachka "Muě a st’n" (1932). AutoŢi zpracovali skute‹nů pŢ’pad - vraědu bohatŽ lichv‡Ţky, kter‡ svŽho ‹asu vzbudila z‡jem veŢejnosti. Ve filmu p‡tr‡ po pachateli vraědy detektiv Klub’‹ko, kterů jako jedinů nevžŢ’, ěe by vrahem mohl bůt maněel obžti, soukromn’k Zachar. Nesrovnalosti ve vůpovžd’ch ho postupnž navedou ke skute‹nŽmu pachateli. Usvžd‹it se mu ho podaŢ’ aě s pomoc’ rekonstrukce zlo‹inu... V pŢ’bžhu o p‡tr‡n’ po pachateli surovŽ vraědy se blůskl JindŢich Plachta. Herec, zn‡mů z des’tek komedi‡ln’ch rol’, s mistrovstv’m sobž vlastn’m ztv‡rnil prvn’ho ‹eskŽho filmovŽho detektiva Klub’‹ka. Ten se stal jednou z jeho nejvžtä’ch postav.

Vražda v ostrovní ulici

Český film režiséra Svatopluka Innemanna vznikl podle detektivního románu spisovatele Emila Vachka "Muž a stín" (1932). Autoři zpracovali skutečný případ - vraždu bohaté lichvářky, která svého času vzbudila zájem veřejnosti. Ve filmu pátrá po pachateli vraždy detektiv Klubíčko, který jako jediný nevěří, že by vrahem mohl být manžel oběti, soukromník Zachar. Nesrovnalosti ve výpovědích ho postupně navedou ke skutečnému pachateli. Usvědčit se mu ho podaří až s pomocí rekonstrukce zločinu... V příběhu o pátrání po pachateli surové vraždy se blýskl Jindřich Plachta. Herec, známý z desítek komediálních rolí, s mistrovstvím sobě vlastním ztvárnil prvního českého filmového detektiva Klubíčka. Ten se stal jednou z jeho největších postav.
srpen 2019
PÚSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
září 2019
PÚSČPSN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30