JeěkovskŽ miniatury

Vzpom’nky V‡clava Holzknechta a Alfreda Hole‹ka na hudebn’ho skladatele Jaroslava Jeěka. Hudebn’ inspiraci nabral hlavnž v jazzu. Mezi jeho nejzn‡mžjä’ a zvl‡äé popul‡rn’ je jeho hudba k divadeln’m hr‡m a filmóm, kter‡ v nžkterůch pŢ’padech tŽmžŢ zlidovžla.

Ježkovské miniatury

Vzpomínky Václava Holzknechta a Alfreda Holečka na hudebního skladatele Jaroslava Ježka. Hudební inspiraci nabral hlavně v jazzu. Mezi jeho nejznámější a zvlášť populární je jeho hudba k divadelním hrám a filmům, která v některých případech téměř zlidověla.
srpen 2019
PÚSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
září 2019
PÚSČPSN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30