Budoucnost

Filmová anketa o pojmu "komunismus" a "socialistická společnost" natočená na sklonku léta 1989 s prognostikem Waltrem Komárkem a řadou obyčejných lidí .

Příběh čs. fotografie II.

Poválečná historie čs. fotografie. Dokument se věnuje dílům následujících osobností: Ján Saudek, Karel Hájek, Emil Fafek, Emil Medkov, Milada Einhornova, Zdenko Feyar a další.

Proč přestat

První zmínky o kouření na našem území pocházejí ze začátku 17. století. Tehdy byla tato "záliba" výsadou šlechticů a panovníků. Dnes, bohužel tomuto neduhu již podlehli statisíce lidí, často i děti. Přišlo poté ke zcela logickému kroku - snaha o seriózní výzkum vliv tabáku na zdraví člověka, což přibližuje i tento dokument.

Pro‹ pŢestat

Prvn’ zm’nky o kouŢen’ na naäem śzem’ poch‡zej’ ze za‹‡tku 17. stolet’. Tehdy byla tato "z‡liba" vůsadou älechticó a panovn’kó. Dnes, bohuěel tomuto neduhu jiě podlehli statis’ce lid’, ‹asto i džti. PŢiälo potŽ ke zcela logickŽmu kroku - snaha o seri—zn’ vůzkum vlivu tab‡ku na zdrav’ ‹lovžka, coě pŢibliěuje i tento dokument.

PŢ’bžh ‹s. fotografie II.

Pov‡le‹n‡ historie ‹s. fotografie. Dokument se vžnuje d’lóm n‡sleduj’c’ch osobnost’: J‡n Saudek, Karel H‡jek, Emil Fafek, Emil Medkov, Milada Einhornova, Zdenko Feyar a dalä’.

Stromboli

Ve spolupráci s Magazínem mladého světa vznikl krátkometrážní dokument, který je pohledem do zákulisí úspšenej rockové kapely Stromboli. Stromboli byla česká hudební skupina hrající fúzi různých stylů – jazzrock, space rock, novou vlnu, v její hudbě lze i vystopovat prvky heavy metalu či black metalu. Její počátky sahají do jara 1985, kdy vznikla jako původně příležitostná kapela pro živý koncert na festivalu Jazz Praha ve složení kytarista Michal Pavlíček, baskytarista Vladimír Guma Kulhánek a bubeník Klaudius Kryšpín. Kapela se po sametové revoluci rozpadla.
srpen 2019
PÚSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
září 2019
PÚSČPSN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30