Himálaj 73

Expedice československých horolezců na pátou nejvyšší horu světa. Makalu končí tragicky. Nepálci tu horu nazývají Velký spící obr. Je to druhá osmitisícovka, na které v historii našeho expedičního horolezectví zavlála československá vlajka. První pokus o výstup na Makalu v roce 1973 se nezdařil a dokonale prověřil schopnosti všech devatenácti účastníků. Skončil tragicky 500 m pod vrcholem, když se jeden z členů vrcholového družstva (Jan Kounický) zřítil nedaleko 5. výškového tábora. Při následném pádu utrpěl vážná zranění spojená s celkovým ochrnutím, neumožňující sestup do základního tábora. Po marné snaze ostatních členů expedice po šesti dnech strávených v zóně smrti umírá. Vrchol Makalu byl dobyt až druhou československou výpravou v roce 1976. Velký spící obr si ale opět vybral svou daň při zpáteční cestě z úspěšně zdolaného vrcholu.

Him‡laj 73

Expedice ‹eskoslovenskůch horolezcó na p‡tou nejvyää’ horu svžta. Makalu kon‹’ tragicky. Nep‡lci tu horu nazůvaj’ Velků sp’c’ obr. Je to druh‡ osmitis’covka, na kterŽ v historii naäeho expedi‹n’ho horolezectv’ zavl‡la ‹eskoslovensk‡ vlajka. Prvn’ pokus o vůstup na Makalu v roce 1973 se nezdaŢil a dokonale provžŢil schopnosti väech devaten‡cti ś‹astn’kó. Skon‹il tragicky 500 m pod vrcholem, kdyě se jeden z ‹lenó vrcholovŽho druěstva (Jan Kounicků) zŢ’til nedaleko 5. vůäkovŽho t‡bora. PŢi n‡slednŽm p‡du utrpžl v‡ěn‡ zranžn’ spojen‡ s celkovům ochrnut’m, neumoěËuj’c’ sestup do z‡kladn’ho t‡bora. Po marnŽ snaze ostatn’ch ‹lenó expedice po äesti dnech str‡venůch v z—nž smrti um’r‡. Vrchol Makalu byl dobyt aě druhou ‹eskoslovenskou vůpravou v roce 1976. Velků sp’c’ obr si ale opžt vybral svou daË pŢi zp‡te‹n’ cestž z śspžänž zdolanŽho vrcholu.
srpen 2019
PÚSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
září 2019
PÚSČPSN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30