Zpráva o výzkumu veřejného mínění

Filmová anketa o názorech čs.občanů na politickou situaci v létě 1969. Podstatná část natočeného filmového materiálu, který byl podkladem pro vznik dokumentu, byla z příkazu představitelů státu na podzim 1969 určená ke zničení formou spálení. Autorem dokumentu se ho ovšem podařilo zachránit a zprostředkovat tím tak dusnou atmosféru konce 60. let v naší zemi i na začátku 90. let po sametové revoluci.

Zpr‡va o vůzkumu veŢejnŽho m’nžn’

Filmov‡ anketa o n‡zorech ‹s.ob‹anó na politickou situaci v lŽtž 1969. Podstatn‡ ‹‡st nato‹enŽho filmovŽho materi‡lu, kterů byl podkladem pro vznik dokumentu, byla z pŢ’kazu pŢedstaviteló st‡tu na podzim 1969 ur‹en‡ ke zni‹en’ formou sp‡len’. Autorem dokumentu se ho oväem podaŢilo zachr‡nit a zprostŢedkovat t’m tak dusnou atmosfŽru konce 60. let v naä’ zemi i na za‹‡tku 90. let po sametovŽ revoluci.
srpen 2019
PÚSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
září 2019
PÚSČPSN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30